Aandachtspunten

De taak van de architect is meer dan louter en alleen een plan optekenen.

Er zijn verschillende aspecten waarover de architect de bouwheer dient in te lichten en die reeds bij aanvang in het ontwerp moeten voorzien worden.

Zo moet de EPB-verslaggever tijdig op de hoogte gebracht worden over de keuze en dikte van de isolatiematerialen en het type van ventilatiesysteem zodat hij met een voorstudie kan nagaan of de opgelegde normen kunnen gehaald worden en vooral waar deze dienen aangepast te worden om een boete van de overheid te vermijden.

Aan de hand van een verkennend gesprek met de bouwheer kan de architect de verschillende systemen en mogelijkheden van verwarming, akoestiek en groene energie nader toelichten en de bouwheer bijstaan in zijn keuze.

Rekening houdend met de keuze van de bouwheer dient de architect ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte vrijgehouden wordt om al deze technieken in het project te verwerken.