De EPB-verslaggever

voor de start van de bouwwerken moet er een epb-verslaggever aangesteld worden. Deze zal tijdig d.w.z. na het bekomen van een bouwvergunning, een startverklaring bij de overheid indienen. Hij zal dan tevens een voorberekening opmaken om het gebouw te toetsen aan de gestelde epb-eisen en waar nodig stuurt hij bij.

Na het voltooien van het gebouw zal hij de epb-aangifte opmaken en doorsturen en hij bezorgt de bouwheer dan het energieprestatiecertificaat. Het is belangrijk deze documenten te bewaren.

Meer informatie vindt u onder de rubriek aandachtpunten.