De veiligheidscoördinator

Bij het oprichten of verbouwen van een gebouw is men verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen. Deze moet de aannemers controleren die de werken zullen uitvoeren. Hij controleert of zij wettelijk in orde zijn met hun administratie: is het personeel wettelijk in orde, voldoende verzekerd, heeft hij de nodige attesten voor bv. zijn kraanwagen, vrachtwagen, enz…

Tijdens de uitvoering zal de veiligheidscoördinator de nodige werfbezoeken afleggen om te controleren of de uitvoering der werken veilig gebeurt: is alles opgeruimd, staan er voldoende balustrades rond openingen, is de werf goed gesloten, zijn de stellingen goed geplaatst, enz….

Na het beëindigen der werken zal de veiligheidscoördinator het postinterventiedossier (PIV) opmaken. Dit dossier bevat de nodige technische fiches van al de gebruikte materialen, as-build plannen en foto’s van het gebouw en alle technieken die in het gebouw geplaatst zijn, alle coördinaten van de aannemers die werkzaamheden hebben uitgevoerd in het gebouw en ten slotte het onderhoud van het gebouw (filters halfjaarlijks reinigen, dakgoot jaarlijks uitkuisen,enz…)

Het is noodzakelijk dit dossier te bewaren want wanneer men later het gebouw wil verkopen zal de notaris dit dossier bij de verkoopsakte moeten voegen.