Aandachtspunten

De taak van de architect is meer dan louter en alleen een plan optekenen.

Er zijn verschillende aspecten waarover de architect de bouwheer dient in te lichten en die reeds bij aanvang in het ontwerp moeten voorzien worden.

Zo moet de EPB-verslaggever tijdig op de hoogte gebracht worden over de keuze en dikte van de isolatiematerialen en het type van ventilatiesysteem zodat hij met een voorstudie kan nagaan of de opgelegde normen kunnen gehaald worden en vooral waar deze dienen aangepast te worden om een boete van de overheid te vermijden.

Aan de hand van een verkennend gesprek met de bouwheer kan de architect de verschillende systemen en mogelijkheden van verwarming, akoestiek en groene energie nader toelichten en de bouwheer bijstaan in zijn keuze.

Rekening houdend met de keuze van de bouwheer dient de architect ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte vrijgehouden wordt om al deze technieken in het project te verwerken.

Wat is EPB?

Vanaf 1 januari 2006 moeten nieuwbouw- en te verbouwen gebouwen waarvoor een..

PV panelen

Zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Deze worden ook wel…

Zonnecollectoren

Vanaf 1 januari 2006 moeten nieuwbouw- en te verbouwen gebouwen waarvoor…

Passief bouwen

Een passieve woning is een woning die met een minimum aan energie verwarmd wordt.

Akoestiek

Het is één van de taken van de architect om functionele en esthetische geluidsoplossingen te voorzien…

Energiebewust

Als architectenkantoor hebben wij ons geëngageerd om ons in te zetten u als bouwheer te informeren…

Luchtdichtheid​

Luchtdicht bouwen is in het huidige kader van de doorgedreven isolatie van gebouwen zeer belangrijk geworden.

Warmtepomp

Dit product is de laatste jaren sterk in opmars. Sommigen staan er echter nogal sceptisch tegenover

Heeft u vragen?
Neem vrijblijvend contact op