Warmtepomp

De warmtepomp


Dit product is de laatste jaren sterk in opmars. Sommigen staan er echter nogal sceptisch tegenover: werkt dit wel naar behoren? Wat als het buiten -15°C vriest, krijg ik het binnen dan nog wel voldoende warm?

De ervaring leert ons dat de “kinderfouten” er echt wel uit zijn. De warmtepomp staat vandaag op punt en staat garant voor een goed verwarmde woning, ook tijdens strenge winters.

Hoe werkt een warmtepomp

Het is eigenlijk heel eenvoudig. Door een gas of vloeistof samen te persen wordt warmte gecreëerd. Dit is in feite de basiswerking van de warmtepomp.

3 types onderscheiden zich:
A) Water-water warmtepomp
B) Lucht-water warmtepomp
C) Lucht-lucht warmtepomp

A) Bij de water-water warmtepomp bestaan er 2 verschillende soorten:

1) Een ondergronds circuit in de tuin (captatienet)

Bij dit systeem hebben we +/-1,5 tot 2 keer de oppervlakte van de te verwarmen woning nodig om een rendabele installatie te bekomen. De tuin wordt tot op +/-60cm diepte afgegraven en in deze “put” worden leidingen gelegd op een bepaalde afstand van elkaar. Nadien wordt de grond terug over de leidingen geplaatst en kan men hierop gras of lage begroeiïng planten. OPGELET: Boven het buitencircuit mogen geen hoogstammige bomen geplaatst worden omdat de wortels de ondergrondse leidingen kunnen beschadigen.
Het gelegde circuit wordt aangesloten op een compressor welke bv. in de berging wordt opgesteld.
De compressor gaat de vloeistof van het buitencircuit samenpersen om er zo de opgeslagen warmte uit te halen en op te slaan in een buffertank. Daarna wordt de afgekoelde vloeistof terug naar het buitencircuit gepompt waar deze terug de temperatuur van de grond aanneemt.

2) Een grondboring (verticale leiding)

Bij een verticale grondboring worden er naargelang het systeem 1 of 2 leidingen in een boorput aangebracht. Bij dit systeem wordt de warmte onttrokken uit het grondwater. De binnenunit bestaat ook hier uit een compressor en een buffertank. De werking is dezelfde als het voorgaande met dit verschil dat de ganse tuin niet hoeft uitgegraven te worden. Een nadeel van dit systeem is dat er een vrij dure boring moet uitgevoerd worden, waarvoor meestal een vergunning vereist is. In sommige gevallen wordt er geen toelating verleend omdat het grondwater te sterk zou verstoord worden bij het boren. Ten slotte bestaat het gevaar dat de kop van de verticale leiding t.h.v. het grondwaterpeil kan stukvriezen bij felle vorst.

B) Bij de lucht-water warmtepomp maken we ook een onderscheid tussen 2 soorten

De werking van beide systemen zijn in principe dezelfde. De buitenunit is een luchtgroep die de warmte uit de lucht haalt en deze via de compressor overbrengt naar de binnenunit waar de warmte wordt opgeslagen in een buffertank.

1) De gewone warmtepomp

Deze warmtepomp kan het water in de buffertank op een temperatuur brengen van +/-50°C.

2) De CO2 warmtepomp

De CO2 warmtepomp kan de temperatuur in de buffertank tot een temperatuur van +/-70°C opwarmen. Tot een buitenthemperatuur van -26°C is er geen vermogenverlies. Bij dit systeem is er, in vergelijking met een gewone warmtepomp, voor het sanitaire warm water geen bijkomende elektrische weerstand meer nodig, voor de wekelijkse opwarming boven de 60° (doden van de legionellabacterie).

C) De lucht-lucht warmtepomp
Deze warmtepomp bestaat uit een buitenunit (luchtgroep) en een binnenunit (luchtgroep). De warmte wordt uit de lucht onttrokken en via de compressor naar de luchtgroep binnen gebracht waar deze via een condensor wordt omgezet in warme lucht.

Wat zijn de mogelijkheden van een warmtepomp
Met de warmtepomp kan niet enkel een gebouw verwarmd (of gekoeld) worden, maar ook het sanitaire warm water kan hierop aangesloten worden. Zelfs een zwembad kan met een warmtepomp zeer economisch verwarmd worden en tijdens winter en zomer zorgen voor een constante temperatuur.

Welk effect heeft de warmtepomp op het E-peil
Bij nieuwbouw of verbouwing moet er een EPB-verslaggever worden aangesteld. Deze moet na uitvoering van de werkzaamheden een “energieprestatiecertificaat” afleveren.
Het installeren van een warmtepomp zal het E-peil van de woning doen dalen wat resulteert in een lager verbruik.

Een warmtepomp heeft een bepaalde C.O.P., dit wil zeggen dat, bij een C.O.P. van 4, hij bij een buitentemperatuur van 7°C, de inkomende energie (electriciteit) gaat verviervoudigen. M.a.w. bij een verbruik van 1000Watt zal hij 4000Watt energie (warmte) leveren. Om die reden stimuleert de overheid met premies, belastingsvoordelen en bijkomende voordelen bij de energieleverancier.

Uitbreiding op de warmtepomp
Men kan op de boiler, welke verwarmd wordt door de warmtepomp, perfect een zonnecollector aansluiten. Deze collector zal d.m.v. de zonnewarmte het water in de boiler verwarmen. De warmtepomp zal de restwarmte leveren. Bij een warmtepomp is het aankoppelen van een zonnecollector nog energievriendelijker dan bij een zonnecollector op een gasketel, omdat de warmtepomp een veel beter reactievermogen heeft dan een gasketel.