Passief bouwen

Een passieve woning is een woning die met een minimum aan energie verwarmd wordt.

De woning is extreem goed geïsoleerd met buitenmuren die soms tot 60cm dik zijn. Ze is voorzien van een zeer goede thermische isolatie en zeer hoge lucht-/ kierdichting van de constructie, terwijl een goed binnenklimaat verzekerd wordt door een gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmterecuperatie / terugwinning.Wanneer men zulke woningen niet oordeelkundig zou ventileren zou men binnen de kortste keren schimmels creëren met verrotting van de structuur en een ongezonde leefomgeving tot gevolg.

De ruimteverwarming en koeling moeten beperkt blijven tot 15 kWh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte, de totale hoeveelheid primaire energie voor alle toepassingen, sanitair warm water en ruimteverwarming en -koeling is beperkt tot 120 kWh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte. Een passief huis heeft een hoog niveau aan thermische isolatie met minimale koudebruggen en weinig infiltratie; het gebruikt passieve zonne- en warmtewinsten om aan de vooropgestelde eisen te voldoen. Als gevolg hiervan kunnen hernieuwbare energie-bronnen ingezet worden om aan de overblijvende energiebehoefte tegemoet te komen.

Concreet betekent een passief huis bouwen dus:

  • warmteverliezen beperken door ver doorgedreven isolatie
  • warmteverliezen beperken door zeer goede luchtdichtheid van het gebouw
  • luchtkwaliteit waarborgen door ventilatie met warmteterugwinning
  • gebruik maken van passieve energie (bodemwarmte, zonnewarmte, …)
  • efficiënte apparaten plaatsen met laag energieverbruik

Wanneer door het uitvoeren van bovenstaande punten aan deze normen voldaan wordt, is het mogelijk om in het gebouw zonder een klassieke verwarmingsinstallatie (en bijbehorende energiefactuur) een zeer comfortabel binnenklimaat te garanderen. Er wordt dan niet meer actief verwarmd en men spreekt dan van een ‘passief’ gebouw of ‘passief huis’.

Kortom: De term ‘passief huis’ verwijst naar een zeer duidelijk omschreven constructiestandaard, die nog een stap verder gaat dan de ‘lage-energie woning’. De meerprijs van een passieve woning tegenover een gewone woning ligt om en bij de 20%.

Zo’n woning vraagt een aangepaste levensstijl en is dus niet voor iedereen geschikt.