Fotovoltaïsche panelen

Wat zijn zonnepanelen?

Zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Deze worden ook wel PV-panelen (foto-voltaische panelen) genoemd. PV-panelen zijn opgebouwd uit meerdere kleine zonnecellen die met elkaar verbonden zijn.

Deze plaatjes bestaan uit flinterdunne laagjes halfgeleidend materiaal, meestal silicium, waartussen, onder invloed van het zonlicht, een spanningsverschil ontstaat.

De opgewekte energie voortkomend uit deze plaatjes is gelijkspanning. Deze gelijkspanning wordt door een omvormer omgezet in wisselspanning die direct gebruikt, opgeslagen of op het net gezet kan worden.

Er bestaan verschillende soorten zonnecellen: monokristallijn Si (rendement 24%); polykristallijn Si (CIS) en amorf Si (rendement 14%).

In principe is elk beetje (zon)licht dat op een zonnecel valt bruikbaar, hoe meer zonlichtenergie op een zonnecel invalt, hoe meer energie er geproduceerd wordt. Ook als het bewolkt is werkt een zonnecel. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, de rest van de stralen wordt verspreid. Het is vooral het wit licht van het spectrum dat omgezet wordt in stroom.

De plaatsingsmogelijkheden

Om een goed resultaat te verkrijgen moet het te benutten dakoppervlak goed georiënteerd zijn (zuid gericht) en dient men ook rekening houden met de invalshoek van het zonlicht (hoek van de panelen tussen de 20° en de 60°).

Schaduw veroorzakende elementen zoals schoorstenen, bomen, mogelijk nieuwe gebouwen, enz. dienen zoveel mogelijk vermeden te worden om een optimaal rendement te bekomen.

Om diezelfde redenen worden de PV-panelen op platte daken dan ook op een speciale structuur in helling geplaatst. De zonnepanelen kunnen toegepast worden op daken (plat of hellend), luifels, gevel of vrijstaand in de tuin op een z.g.n. tracker.

Wat is een tracker?
Een tracker is een systeem dat de zon volgt. De PV-panelen worden op een structuur geplaatst die vervolgens op een mast wordt gemonteerd. Via motoren worden de panelen zo gestuurd dat ze steeds pal naar de zon gericht zijn. Op deze wijze bekomt men (bij helder weer) 100% rendement van ’s morgens tot ’s avonds.

Waar moet je rekening mee houden?

Alvorens over te gaan tot het plaatsen van zonnepanelen dient men met enkele belangrijke factoren rekening te houden. De structuur waarop men de PV-panelen plaatst moet draagkrachtig genoeg zijn; er wordt rekening gehouden (bij schuine daken) met een trekkracht van +/-500kg/m². Op een plat dak worden de elementen op een schuine structuur gemonteerd die los op het dak staat (met de nodige ballast) of rechtstreeks op de draagstructuur gemonteerd wordt. Hierbij mag men uiteraard de waterdichting niet uit het oog verliezen. Het is aangeraden te informeren bij de leverancier hoe hij deze zaken aanpast en of hij, in geval van schade, hier wel voldoende voor verzekerd is.

Het is altijd raadzaam om ook de eigen verzekering van de aankoop op de hoogte te stellen, zodat er in geval van stormschade, brand of dgl. voldoende dekking is om alles terug in de oorspronkelijke staat te laten herstellen.

Bij het plaatsen dient men er ook rekening mee te houden dat de panelen voldoende geventileerd dient te zijn om oververhitting te voorkomen. Bij slecht geventileerde panelen kan het rendement tot 10% afnemen. De omvormer (gelijkstroom naar wisselstroom) staat best in een frisse goed geventileerde ruimte. Op deze manier wordt de levensduur aanzienlijk verlengd.

De aansluitkabel die van de panelen naar de omvormer en ten slotte naar de meterkast loopt moet voldoende vermogen aankunnen om een optimale werking te kunnen garanderen.

Er dient ook te worden nagegaan of er een teller staat die kan terugdraaien (digitale meters kunnen dit niet). Wanneer dit niet het geval is, is de elektriciteitsmaatschappij verplicht deze teller kosteloos te vervangen.

De bouwvergunning

Het is aan te raden bij de gemeente te informeren alvorens een contract met de fabrikant-leverancier af te sluiten. Voor PV-panelen op een plat dak is in principe geen bouwtoelating nodig. Voor PV-panelen op een schuin dak of een tracker in de tuin moet wel een bouwaanvraag ingediend worden.

Subsidies

Bij afwezigheid overdag is het verbruik minimaal en kan het gebeuren dat er meer elektriciteit geproduceerd dan verbruikt wordt. Dit resulteert in een terugdraaiende meter met op het einde van het jaar een voordeligere factuur.

De gemeente geeft ook een premie, deze kan variëren van 250 euro tot 1000 euro.

Meer info via de website www.energiesparen.be.