Wat kunnen we voor u doen?

De architect

Naast het ontwerpen van het gebouw bestaat de taak van de architect er vooral in de opdrachtgever(s) advies te verstrekken, zijn (hun) belangen te verdedigen en ervoor te zorgen dat het gebouw aan een correcte prijs en volgens de wensen van de opdrachtgever(s) wordt opgetrokken.

De veiligheids-coördinator

Bij het oprichten of verbouwen van een gebouw is men verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen. Deze moet de aannemers controleren die de werken zullen uitvoeren. Hij controleert of zij wettelijk in orde zijn met hun administratie: is het personeel wettelijk in orde, voldoende verzekerd, heeft hij de nodige attesten voor bv. zijn kraanwagen, vrachtwagen, enz

De EPB-verslaggever

voor de start van de bouwwerken moet er een epb-verslaggever aangesteld worden. Deze zal tijdig d.w.z. na het bekomen van een bouwvergunning, een startverklaring bij de overheid indienen. Hij zal dan tevens een voorberekening opmaken om het gebouw te toetsen aan de gestelde epb-eisen en waar nodig stuurt hij bij.

De ingenieur stabiliteit

Bij het optrekken van een gebouw is de stabiliteit een belangrijk aspect. Hiervoor wordt meestal beroep gedaan op een ingenieur stabiliteit. Deze zal de economisch en/of esthetisch meest geschikte constructiewijze berekenen.

Hij maakt ook de stabiliteitsplannen op en geeft de hoeveelheden staal en beton op.