Akoestiek

Akoestiek

Het is één van de taken van de architect om functionele en esthetische geluidsoplossingen te voorzien die in het project passen zodat er zo weinig mogelijk geluidshinder ontstaat in de woning, appartement, kantoor, aula, …

Contactgeluid

Om contactgeluid maximaal te voorkomen kan men de onderlinge structuren (bv. vloerplaten van appartementen) van elkaar loskoppelen. Met een zgn. zwevende chap kan het contactgeluid naar omliggende plaatsen tot een minimum herleid wordt. Op deze manier wordt de geluidshinder van aanpalende buren praktisch volledig weggenomen wat de onderliggende verstandhouding alleen maar ten goede kan komen.

Ruimte geluid

In ruimtes met veel harde vlakken, zoals beton en glas, is er sprake van een slechte akoestiek omdat het geluid nauwelijks wordt geabsorbeerd. Dit heeft negatieve gevolgen voor de communicatie, concentratie en op termijn zelfs voor de gezondheid.

Door het aanbrengen van de juiste absorberende materialen wordt akoestisch comfort gecreerd, evenwel zonder afbreuk te doen aan de esthetiek. Er zijn verschillende materialen op de markt zodat er praktisch voor elk probleem een esthetisch verantwoorde oplossing bestaat.

Straatlawaai

Ook isolatie van de gevels t.o.v. buitengeluid is niet te verwaarlozen: verkeer, straatrumoer , enz… Door ervoor te zorgen dat het buitenschrijnwerk voorzien is van akoestische beglazing, goed afsluitbaar is en alle voegen volledig opgekit zijn, kan men dit tot een minimum beperken.

Ook schouwen, verluchtingsroosters en leidingschachten mogen niet uit het oog verloren worden. Vanaf 2008 is het verplicht om bij elk appartement, akoestische isolatie te voorzien zodat de minimum opgelegde akoestische norm behaald wordt. Wanneer het appartement opgeleverd wordt zal de akoestische waarde bepaald worden en krijgt de eigenaar hiervan een certificaat.