Luchtdichtheid

Luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen is in het huidige kader van de doorgedreven isolatie van gebouwen zeer belangrijk geworden.

Om een gebouw deskundig te isoleren moet de isolatie voorzien zijn van een dampscherm. Het dampscherm zorgt er namelijk voor dat de “vochtige – verwarmde” lucht niet via kieren en spleten kan ontsnappen, maar via een gecontroleerde ventilatie wordt afgevoerd.

Wanneer er geen dampscherm op de juiste plaatsen aangebracht wordt, is er een risico op condensatie t.h.v. deze isolatie. Dit kan leiden tot schimmelvorming, met alle gevolgen van dien.

Er zijn verschillende producten op de markt beschikbaar waarmee de luchtdichtheid kan verwezenlijkt worden.
De vraag is hoever gaan we hierin mee. Is de meerprijs van het luchtdicht bouwen wel rendabel t.o.v. de investering die we doen? Wat kan de bouwheer (indien hij dit wenst) zelf uitvoeren en wat zal hij door de aannemer laten uitvoeren. 

Het grote nadeel van luchtdicht bouwen is, dat alle aannemers die de revue passeren, hieraan moeten meewerken. Zo is het bv. niet voldoende om de raamconstructeur het buitenschrijnwerk luchtdicht te laten plaatsen, wanneer de aannemer die de bepleisteringswerken uitvoert, hier niet met de nodige zorg zijn bepleistering laat aansluiten en de aangebrachte folies plaatselijk perforeert. 

Wanneer gekozen wordt voor energiezuinig bouwen is het ook belangrijk om hiermee reeds bij de aanbesteding rekening te houden, d.m.v. de nodige details en beschrijvingen. De aannemers worden erop gewezen dat er tijdens de uitvoering nauwlettend zal toegezien worden dat de nodige aansluitingen en bouwknooppunten uitgevoerd worden zoals beschreven in het lastenboek en dat hierop geen enkele toegeving zal gedaan worden. 

Ten slotte kan desgewenst het gebouw na het beëindigen der werken (of reeds tijdens de uitvoering ervan) getest worden d.m.v. een blowerdoor-test. Hierdoor wordt het gebouw enige tijd in overdruk en in onderdruk gezet om zo d.m.v. meting na te gaan wat het drukverlies is tijdens deze test. Zonder deze test zal de EPB-verslaggever steeds van de meest ongunstige positie uitgaan. Dank zij een blowerdoor-test zal dus een beter resultaat bekomen worden wat voordeliger uitkomt bij het eindresultaat in de EPB-aangifte.